Studeren, onderzoeken en samenwerken op Fontys TU/e campus Eindhoven

De samenleving verandert in sneltreinvaart, met name op technologisch en digitaal vlak. Fontys speelt hier op in door hun studenten nieuwe 21e eeuw-vaardigheden bij te brengen, zogenoemde TEC-skills.

Het opleiden van de ‘professionals van de toekomst’ kan Fontys niet alleen; zij doet dit voor én in nauwe samenwerking met partners in de Brainportregio. Om deze nauwe samenwerking te onderstrepen en te bevorderen kiest Fontys meer en meer voor een open leeromgeving waar studenten, docenten en het bedrijfsleven samenwerken aan innovaties.

Het gebouw De Rondom op de TU/e campus in Eindhoven is daar een goed voorbeeld van. Vanaf volgend studiejaar worden de Fontys Hogescholen Bedrijfsmanagement & Techniek, Engineering en Techniek & Natuurwetenschappen er uitgedaagd hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. De huisvesting van het techniekonderwijs van Fontys op de TU/e campus is een concreet resultaat van de samenwerking tussen beide kennisinstellingen. De deuren van De Rondom staan bovendien open voor het bedrijfsleven.

Het vernieuwde gebouw is in alle opzichten toegerust voor een toekomst, waarin technologie een hoofdrol speelt. Voor studenten en medewerkers wordt een uitdagende en inspirerende omgeving gecreëerd om te studeren, te onderzoeken en samen te werken. Met dit gebouw is Fontys voorlopig toekomstproof.

Door onder andere hergebruik van materialen en bestaande infrastructuur, slimme klimaatsystemen en waterbesparende voorzieningen realiseert Fontys tevens een duurzaam en hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksgebouw.

Terug naar overzicht