Complete transformatie onderwijsgebouw Laplace TU/e

Modern Education Center voor de Technische Universiteit Eindhoven

Laplace, het voormalige Rekencentrum van de Technische Universiteit Eindhoven, wordt getransformeerd tot een campusbreed ‘Education Center’, met een eigen plek voor het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI). Voor deze opdracht werkt de Berghege Heerkens bouwgroep samen met CroonWolter& Dros | TBI in de bouwcombinatie Laplace Transformatie. Het ontwerp is van Team V Architectuur uit Amsterdam.


Het gebouw is voor de TU/e zowel architectonisch als cultuurhistorisch van waarde. Vanwege de functieverandering en de verouderde technische en bouwkundige staat was een grootscheepse renovatie noodzakelijk. In het ontwerp zijn kenmerkende elementen en kwaliteiten van het gebouw behouden of op eigentijdse wijze teruggebracht. Het resultaat is een gelaagd ontwerp, dat zowel in de grote gebaren als de kleinste details de originele architectuur eer aan doet.

Uitgelicht

Transformatie Education Center
Eindhoven
Team V Architectuur
Technische Universiteit Eindhoven

Transformatie Laplace TU/e in beeld

Nieuwe hoofdentree

Het Rekencentrum is in 1972 speciaal gebouwd voor de allereerste computers. De begane grond hiervan blijft grotendeels intact en wordt ingericht met onderwijszalen en een ontmoetingsgebied met koffiepunt. Een nieuwe hoofdentree aan de zuidkant zorgt voor een betere verbinding met de campus.

Karakteristiek samenspel

De grootste transformatie vindt plaats op de verdieping. Deze wordt gestript en voorzien van een nieuwe gevel. De originele stalen kolommen en een aantal kabinetgangwanden blijven bewaard, waardoor de originele structuur afleesbaar blijft. Originele kenmerken van de gevel, waaronder de balkons met rode buisprofielen en de lamellenzonwering, keren terug in het nieuwe ontwerp. Maar dan in een nieuwe eigentijdse vorm. Zo blijft het karakteristieke samenspel tussen de robuuste onderbouw en ranke bovenbouw behouden.

 

Royaal en representatief

Op de verdieping lagen oorspronkelijk de kantoren van de rekenaars, gegroepeerd rond acht open patio’s. Deze worden overkapt, waarbij over de middelste vier patio’s één grote kap komt die hoger ligt dan de rest van het dak. Zo ontstaat een royale en representatieve ruimte midden in het gebouw die met een vide wordt verbonden met het ontmoetingsgebied op de begane grond.

De bouwcombinatie Laplacetransformatie, die bestaat uit de Berghege Heerkens bouwgroep en CroonWolter&Dros | TBI, is nauw betrokken geweest bij de uitwerking van het Technisch Ontwerp en het Uitvoeringsgereed Ontwerp. Begin september 2021 is gestart met de werkzaamheden op locatie. De werkzaamheden nemen ongeveer een jaar in beslag waarna het gebouw in gebruik kan worden genomen vanaf de start van collegejaar 2022!

Meer informatie?

Opdrachtgevers